Overig

AVG

In mei 2018 wordt de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van kracht. De AVG zorgt voor betere beveiliging van persoonsgegevens. Dit heeft ook gevolgen voor logopedisten.

Door de verordening gaan voor heel Europa dezelfde regels gelden voor het verwerken van persoonsgegevens. Het uitgangspunt van de AVG is dat persoonsgegevens niet zonder meer verwerkt en beheerd mogen worden door zorginstellingen.

Klik voor meer info over het beleid van de praktijk op de volgende link: privacyreglement

Missie en Visie organisatie

In de huidige maatschappij is het nauwelijks mogelijk goed te functioneren als er problematiek is in de communicatie. Dit heeft grote gevolgen in het dagelijks leven. Wij behandelen binnen de logopediepraktijk spraak/taalontwikkelingsstoornissen bij volwassenen en kinderen. Ons doel is om zorg op maat te leveren. Er wordt voor elk individu die in aanmerking komt voor logopedie een behandelplan op maat gemaakt. Doelen kunnen op elk moment worden aangepast. Dit kan mede doordat ons team all-round is maar ook omdat wij op een aantal gebieden gespecialiseerd zijn. Namelijk OMFT, PROMPT, Preverbale logopedie, Hanen (praten doe je met z'n tweeen), Spraakafzien en stotteren. Tevens wordt er gestreefd naar multidisciplinaire samenwerking om de beoogde doelen in teamverband te realiseren. Daarnaast willen wij er voor zorgen dat de logopedie laagdrempelig is en spelen wij in op de wensen van onze doelgroep.

Missie team

Een goede samenwerking waarbij de missie van de organisatie centraal staat. Een goede samenwerking houdt in dat er een team is waarin er een open sfeer is voor het stellen van vragen, doelgericht te werk gaat en samen de logopedische werkzaamheden binnen de praktijk verbeteren om het beoogde resultaat te halen.

Klachtenloket Paramedici

Vanaf 1 januari 2017 zijn de regels voor het indienen van een klacht over uw zorgaanbieder gewijzigd. Dit is geregeld in de Wet kwaliteit klachten en geschillen zorg (Wkkgz). 

De Wet kwaliteit klachten en geschillen zorg verplicht zorgaanbieders tot: 

  • het hebben van een klachtenregeling;
  • het aanbieden van een onafhankelijke klachtenfunctionaris;
  • aansluiting bij een Geschilleninstantie.

Heeft u een klacht over of een geschil met een paramedicus, dan moet de zorgaanbieder u informeren over wat u kunt doen als u ontevreden bent over de geleverde zorg. 

Als een zorgaanbieder aangesloten is bij het Klachtenloket Paramedici (KLP), dan kunt u voor het melden van een klacht terecht bij ons. Ook voor een geschil kunt u terecht bij het KLP. De geschillenregeling is erkend door het ministerie van VWS.

www.klachtenloketparamedici.nl